Kary regulaminowe

KARY REGULAMINOWE

I. KARY CZASOWE

Kary czasowe wymierzane będą przez Organizatora w wymiarze adekwatnym do rodzaju i stopnia przewinienia; w szczególności będą każdorazowo wymierzane za:

 • jazdę bezpośrednio za innym pojazdem,
 • jazdę „na kole” rowerzysty innego niż uczestnik Maratonu,
 • jazdę w okresie zmniejszonej widoczności lub po zmroku bez wymaganego oświetlenia,
 • jazda w grupie większej, niż 15 osób,
 • utrudnianie jazdy innym pojazdom (w tym: zajmowanie więcej, niż jednego pasa ruchu przez grupę),
 • przejazd przez zamknięty przejazd kolejowy,
 • przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle,
 • zaśmiecanie trasy wyścigu,
 • nieuzasadnioną zmianę przebiegu trasy,

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kara czasowa może przybrać formę dyskwalifikacji.

II. DYSKWALIFIKACJA

Dyskwalifikacja wymierzona będzie przez Organizatora bezwarunkowo za szczególne przypadki naruszenia Regulaminu Maratonu , w szczególności za:

 • jazdę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • jazdę rowerem innym niż napędzany wyłącznie siłą własnych mięśni,
 • korzystanie z auta technicznego lub innego pojazdu,
 • korzystanie z własnych punktów noclegowych, żywieniowych lub aprowizacyjnych,
 • korzystanie z przepaków na trasie oraz wszelka zorganizowana pomoc zewnętrzna.

Powyższy katalog nie ma charakteru zamkniętego.